หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินงานของโรงแรมชั้นนำมาตรฐานสากล”


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินงานของโรงแรมชั้นนำมาตรฐานสากล” โดยมี อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้สอนรายวิชา Hotel and Lodging Management (BC352) นำนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้จากการปฎิบัติการจริง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านการดำเนินงานของโรงแรมชั้นนำ การบริการและมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter