ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล ''อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล ''อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น'' จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา

Latest News

Subscribe to our Newsletter