อาจารย์หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้ไปแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนให้น้อง ๆ โรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนน้องภาษาจีนของคณะศิลปศาสตร์


อาจารย์หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้ไปแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนให้น้อง ๆ โรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนน้องภาษาจีนของคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter