หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตะลุยข้อสอบ เทคนิคพิชิต PAT 7.4 รุ่น 2 @DPU กับ ดร. โชติกานต์ ใจบุญ


ภาพกิจกรรมการจัดโครงการตะลุยข้อสอบ เทคนิคพิชิต PAT 7.4 รุ่น 2 @DPU กับ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ "Tutor HSK" อบรมฟรี ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความในการสอบ PAT 7.4 เมื่อวันสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter