อาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรในโครงการ TOEIC Online Course รุ่น 1 ให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬา


อาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรในโครงการ TOEIC Online Course รุ่น 1 ให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬา สนใจคอร์สอบรมภาษาอังกฤษหรืออบรมภาษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ติดต่อสอบถามได้ที่คณะศิลปศาสตร์ โทร.02-9547300 ต่อ 344, 274 หรือ 081-4345785

Latest News

Subscribe to our Newsletter