คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บัณฑิตที่ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บัณฑิตที่ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดานักศึกษาทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย ได้แต้มสะสม 4.00

Latest News

Subscribe to our Newsletter