คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่เข้าแข่งขันกิจกรรมการบรรยายวัฒนธรรมวันตรุษจีนและการแข่งขันทักษะความรู้ทางออนไลน์ ประจําปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “เพลิดเพลินวัฒนธรรมวันตรุษจีน อิ่มเอมเอาฤกษ์ปีฉลู”


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่เข้าแข่งขันกิจกรรมการบรรยายวัฒนธรรมวันตรุษจีนและการแข่งขันทักษะความรู้ทางออนไลน์ ประจําปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “เพลิดเพลินวัฒนธรรมวันตรุษจีน อิ่มเอมเอาฤกษ์ปีฉลู” ซึ่งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยและสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นผู้จัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 น้องปี 1 และ 2 团体二等奖 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 泰国博仁大学 Mr.Chayanan Kleebumrung Mr.Kitti Srimuang Ms.Phakjira Phumphaijit, รางวัลผู้เล่นดีเด่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 泰国博仁大学 Mr.Chayanan Kleebumrung, ผลงานจากสิ่งประดิษฐ์ทำมือ, รางวัลการออกแบบดีเด่น, รางวัลคือรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นและรางวัลสถานศึกษาดีเด่น

Latest News

Subscribe to our Newsletter