หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตะลุยข้อสอบ เทคนิคพิชิต PAT 7.4 รุ่น 2 @DPU กับ ดร. โชติกานต์ ใจบุญ


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตะลุยข้อสอบ เทคนิคพิชิต PAT 7.4 รุ่น 2 @DPU กับ ดร. โชติกานต์ ใจบุญ "Tutor HSK" อบรมฟรี ผ่านโปรแกรม ZOOM วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.

Latest News

Subscribe to our Newsletter