การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน" ของรัฐบาล ครั้งที่ 2


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน" ของรัฐบาล ครั้งที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2562 -2563

Latest News

Subscribe to our Newsletter