ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 3 ปี หรือนิสิต นักศึกษาผู้ที่กำลังศึกษา และประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 3


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 3 ปี หรือนิสิต นักศึกษาผู้ที่กำลังศึกษา และประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบ 3 สนใจสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564

Latest News

Subscribe to our Newsletter