หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนภาษาจีนผ่านกิจกรรมการทำอาหาร


เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนภาษาจีนผ่านกิจกรรมการทำอาหาร ให้แก่นักศึกษาในรายวิชาภาษาจีน 3 (ZH303) โดยมีอาจารย์จริยา วาณิชวิริยะ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter