หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน หัวข้อ “Entrepreneurship and Start-up Business Development”


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน หัวข้อ “Entrepreneurship and Start-up Business Development” กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปศึกษาเรียนรู้การทำงานจริงที่บริษัท Quality Plus Aesthetic International จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมเครื่องสำอางไทย บริการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย และการสร้างแบรนด์อย่างครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากคุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter