หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน โดยมีอาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมงานจากวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน DPU เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้าให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ณ สถาบันขงจื่อ

Latest News

Subscribe to our Newsletter