หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรม "ล่ามภาษาจีนสำหรับงานโรงงาน"


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรม "ล่ามภาษาจีนสำหรับงานโรงงาน" โดยเชิญคุณชวลิต เหมวัน วิศวกรบริหารโครงการแผนกประกันคุณภาพบริษัท SAIC MOTOR-CP จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ MG ประเทศไทย มาเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ และฝึกเรียนรู้งานล่ามในอุตสาหกรรมรถยนต์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 14:30 - 16:30 น. ห้อง 211 (อาคาร 2 ชั้น 1)

Latest News

Subscribe to our Newsletter