หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรม "ล่ามภาษาจีนสำหรับงานโรงพยาบาล"


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรม "ล่ามภาษาจีนสำหรับงานโรงพยาบาล" โดยเชิญคุณมลลดา ศิลายอดน้อย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าชาวต่างชาติ โรงพยาบาลนนทเวช ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มาแบ่งปันความรู้ พร้อมฟังเคล็ดลับว่าทำอย่างไร จึงจะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งล่ามในโรงพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 11:00 น. ห้อง 393

Latest News

Subscribe to our Newsletter