จิตอาสาศิลปศาสตร์ ตอน ชายหาดปลอดขยะ


กิจกรรม จิตอาสาศิลปศาสตร์ ตอน ชายหาดปลอดขยะ น้องๆ ศิลปศาสตร์ลงพื้นที่เก็บขยะ ณ หาดจอมเทียน พัทยา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และรณรงค์ลดการทิ้งขยะบนชายหาด

Latest News

Subscribe to our Newsletter