จิตอาสาศิลปศาสตร์ ตอน ชายหาดปลอดขยะ


กิจกรรม จิตอาสาศิลปศาสตร์ ตอน ชายหาดปลอดขยะ น้องๆ ศิลปศาสตร์ลงพื้นที่เก็บขยะ ณ หาดจอมเทียน พัทยา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และรณรงค์ลดการทิ้งขยะบนชายหาด

Latest News

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานนท์ คลี่บำรุง นศ.ปี 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ และได้รับรางวัลการเขียนยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาเเละบุคคลทั่วไป

September 14, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานนท์ คลี่บำรุง นศ.ปี 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ และได้รับรางวัลการเขียนยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาเเละบุคคลทั่วไป จากอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง(เเสงกระจ่าง) ศิลปินเเห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2564

READ MORE

Subscribe to our Newsletter