คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำตัวแทนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 ร่วมปันน้ำใจ แบ่งอาหารใส่ตู้ปันสุข


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำตัวแทนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ร่วมปันน้ำใจ แบ่งอาหารใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ฝ่าวิกฤตโควิด19 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

Latest News

Subscribe to our Newsletter