ประกวดดาว-เดือน คณะศิลปศาสตร์ ปี 2562


กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : การอบรมมารยาทไทยให้แก่ผู้เข้าประกวดดาว-เดือนคณะศิลปศาสตร์ ปี 2562 ณ ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 โดยมีนางสาวสีทอง ดวงแก้ว (บัว) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และนาย ธเนศ เยาวรัตน์ (เจมส์) หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งเป็นอดีตดาว-เดือนของคณะ มาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ กิจกรรมนี้น้อง ๆ ผู้เข้าประกวดดาว-เดือนจะได้รับการฝึกฝนมารยาทแบบไทย ได้แก่ 1.การเดิน หากเดินตามลำพังก็ให้เดินอย่างสุภาพ หลังตรง ก้าวเท้าไม่ยาวไม่สั้นเกินไป และแกว่งแขนแต่พองาม ส่วนการเดินกับผู้ใหญ่นั้น ให้เดินทางซ้ายมือของผู้ใหญ่โดยเยื้องมาทางหลัง อยู่ในลักษณะนอบน้อม ไม่ส่ายตัวหรือโยกศีรษะ หากเดินในระยะใกล้ ๆ กับผู้ใหญ่ก็ควรประสานมือไว้ด้วยกัน 2. การไหว้และการใช้ภาษากายอย่างเหมาะสม วิธีการประนมมือนั้นให้ยกมือทั้งสองขึ้นประกบกัน ตั้งเป็นกระพุ่มมือประนมไว้ระหว่างอก โดยให้ปลายมือตั้งขึ้น ข้างบนนิ้วมือทั้งสองข้างทุกนิ้วแนบชิดสนิทกัน ข้อศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง ผู้ชายให้ยืนตัวตรง ค้อมตัวลงพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ ตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือให้ถูกต้องตามระดับของบุคคลที่เราแสดงความเคารพ จากนั้นลดมือลงพร้อมกับยืดตัวขึ้นกลับมาในท่ายืนตรงตามเดิม ส่วนผู้หญิงเมื่อยืนไหว้ให้ถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปข้างหลังเล็กน้อย พร้อมกับย่อตัวยกมือขึ้นไหว้ ตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือให้ถูกต้องตามระดับของบุคคลที่เราแสดงความเคารพ จากนั้นจึงลดมือลงพร้อมกับชักเท้าที่ถอยไปกลับมาอยู่ในท่ายืนตรงตามเดิม หรือจะใช้การยืนตรงไหว้แบบชายก็ได้ ด้านการใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ภาษากายที่เหมาะสมนั้น เช่น การยืนตัวตรง ไม่ยืนหลังโก่ง เชิดหน้าไว้แต่พองาม หมั่นสังเกตท่าทางของผู้ที่เราพูดด้วยและคนรอบข้าง ยิ้มอย่างสดใสและจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อเราแนะนำตัวเองต่อผู้อื่น และสุดท้ายคือต้องระมัดระวังเรื่องจังหวะการพูด และการใช้น้ำเสียงเพื่อสร้างความเป็นมิตร

Latest News

Subscribe to our Newsletter