หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอประสบการณ์และโครงงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอประสบการณ์และโครงงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมประชุม อาคารสนม สุทธิพิทักษ์

Latest News

Subscribe to our Newsletter