คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติ ศรีม่วง และนายชยานันท์ คลี่บำรุง ที่ได้รับเกียรติบัตรจาก “HONGQING CUP” การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติ ศรีม่วง และนายชยานันท์ คลี่บำรุง ที่ได้รับเกียรติบัตรจาก “HONGQING CUP” การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หัวข้อกิจกรรม "ไทยสร้างสรรค์" สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด-19 จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณอาจารย์ Eric Lin และอาจารย์ Feng Lin Liu (DPU CIC) ที่ปรึกษากิจกรรมในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter