รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานมืออาชีพ ในงานประชุมระดับนานาชาติ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร


รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานมืออาชีพ ในงานประชุมระดับนานาชาติ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร มีทักษะการฟัง การพูด และการสื่อสารใใช้ภาษาที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Latest News

Subscribe to our Newsletter