เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Passenger Service Agent


โอกาสดีของคนอยากทำงานกับบริษัท PATTAYA AVIATION ผู้ให้บริการรองรับอากาศยานภาคพื้น กับสายการบิน Thai VietJet Air ,Nokair, Thaismlie เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Passenger Service Agent พร้อมสัมภาษณ์ (แต่งกายสุภาพ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ฝั่งการบิน ตึก15-16 ) วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

Latest News

Subscribe to our Newsletter