กิจกรรมดาว เดือน และ Miss Queen คณะศิลปศาสตร์ ปี 2021


คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณเดือนคณะศิลปศาสตร์ ปี 2020 นอร์ธ ณวพงศ์ ภูวนารถภักดี และดาวคณะศิลปศาสตร์ ปี 2020 ปูเป้ ชุติกาญจน์ พิเชษฐ์วรวุฒิ ที่มาเป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพ ในด้านการไหว้ การยืน การเดิน และการพูดให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาว เดือน และ Miss Queen ปี 2021 ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

Latest News

Subscribe to our Newsletter