หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตะลุยข้อสอบ เทคนิคพิชิต PAT 7.4 รุ่น 3


ภาพกิจกรรมการจัดโครงการตะลุยข้อสอบ เทคนิคพิชิต PAT 7.4 รุ่น3 กับ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ "Tutor HSK" อบรมฟรี ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT 7.4 ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter