คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ สานสายสัมพันธ์ศิลปศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2564


คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ สานสายสัมพันธ์ศิลปศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสนม สุทธิพิทักษ์

Latest News

Subscribe to our Newsletter