หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่จัดพิธี มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนหลักสูตร 1 เดือนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่จัดพิธี มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนหลักสูตร 1 เดือนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และได้แจกแบบเรียนสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 1 เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter