สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการท่องบทกวีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2564


สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการท่องบทกวีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2564 จากศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter