คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์ 中文连接你我他,五湖四海是一家”


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์ 中文连接你我他,五湖四海是一家” จากโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU และ JTC ระดับมหาวิทยาลัย จัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter