คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง ประธานนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ “ธ ครองใจไทยนิรันดร์”


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง ประธานนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ “ธ ครองใจไทยนิรันดร์” โดยเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter