คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม " คลิปวิดีโอที่มีจำนวนผู้กดแชร์ (นับจาก Account ของผู้แชร์) และกดไลก์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. คลิปวิดีโอของนางสาวณัชชา ปั้นลี้ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 2. นางสาวสุนิตา สินธุรักษ์ และนางสาวมุกดา ชื่นจิตชม หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 3. นางสาวสุวารี พานิคม หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

Latest News

Subscribe to our Newsletter