หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “How to ซื้อมาขายไปกับช่องทางออนไลน์จากจีน”


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “How to ซื้อมาขายไปกับช่องทางออนไลน์จากจีน” โดยมีอาจารย์วิภาวี เวลาดี กรรมการผู้จัดการบริษัทวีสเปซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกสินค้าจากประเทศจีน อาจารย์พิเศษสอนภาษาจีน และคุณธรรมชนก แซ่สือ ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อ บริษัทวีสเปซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (รุ่นพี่ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์จากประเทศจีนให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. อบรมผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter