คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันท่องบทกวีในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีนภิรมย์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า” 2564


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันท่องบทกวีในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีนภิรมย์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า” 2564 จัดโดยเพจ China Cultural Center in Bangkok รางวัลที่ 2 นางสาวเพ็ญยุพา หนองพุทซา รางวัลที่ 3 นายชยานันท์ คลี่บำรุง รางวัลชมเชย 10 รางวัล และรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมดีเด่น อาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ

Latest News

Subscribe to our Newsletter