คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายปกรณ์ เหมกุล และนางสาวกุลฤทัย เพชรสี่หมื่น นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน


ขอแสดงความยินดีกับนายปกรณ์ เหมกุล และนางสาวกุลฤทัย เพชรสี่หมื่น นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน การประกวดการนำเสนอด้วยภาษาจีนหัวข้อ “汉语与未来职业 รู้จีน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ” โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564 จัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

Latest News

Subscribe to our Newsletter