อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ประเทศจีนและโลกแห่งการค้าออนไลน์" ให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ประเทศจีนและโลกแห่งการค้าออนไลน์" ให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter