งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding คณะศิลปศาสตร์


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (ครูพี่บิ๊ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ มาเป็นวิทยากร สิบตำรวจตรีหญิงอลิตา สุขทวี ผบ. หมู่ฝ่าย ตม. ขาเข้า ด่าน ตม. ทอ. สุวรรณภูมิ บก.ตม. 2 และคุณนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงานให้เราได้ฟังกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter