คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการรับรองเป็นประธานนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และนายชนาธิป ช่อโกมลวรรณ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับตำแหน่งประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ของสโมสรนักศึกษา


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการรับรองเป็นประธานนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 นายชนาธิป ช่อโกมลวรรณ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับตำแหน่งประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2564

Latest News

Subscribe to our Newsletter