คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิชลลดา พรมเพ็ชร ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งคลิปร่วมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิชลลดา พรมเพ็ชร ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งคลิปร่วมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter