คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นางสาววรรณวิสา สุขอาจ และนางสาวเพ็ญยุพา หนองพุทซา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งคลิปร่วมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นางสาววรรณวิสา สุขอาจ และนางสาวเพ็ญยุพา หนองพุทซา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งคลิปร่วมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter