คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ด้วยการจัดโครงการ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย " โดยให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมในโครงการ


ประเพณีวันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ในช่วงสงกรานต์คนไทยนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษและบุพการี นอกจากนี้ยังนิยมสรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อเป็นพุทธบูชาและให้เกิดอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัว ในช่วงสงกรานต์นี้ลูกหลานในบ้านจะรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน เล่นสาดน้ำ รวมถึงทำความสะอาดบ้านเรือน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ด้วยการจัดโครงการ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย " โดยให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมในโครงการ กฎ กติกาในการส่งคลิปวิดีโอ มีดังนี้ 1. อัดคลิปวิดีโอ (แนวนอน) ความยาวไม่เกิน 2 นาที 2. จะต้องมีคำพูดหรือข้อความเชิญชวนเกี่ยวกับ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย” ในยุคโควิด-19 3. จะถ่ายทอดด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาไทยก็ได้ 4. สามารถส่งคลิปในนามส่วนตัวหรือส่งแบบทีมก็ได้ (หากส่งแบบทีมต้องแสดงให้เห็นถึงเรื่อง social distancing ) 5. เริ่มส่งคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. (หากเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์) ส่งคลิปมาทาง E-mail : [email protected] 6. กดไลก์ 1 คะแนน กดแชร์ 5 คะแนน 7. หมดเวลาไลก์และแชร์ วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.

Latest News

Subscribe to our Newsletter