กิจกรรมจิตอาสาช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ของนางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์ "Reading to the Blind" อ่านหนังสือเสียงภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอ


กิจกรรมจิตอาสาช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ของนางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์ "Reading to the Blind" อ่านหนังสือเสียงภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

Latest News

Subscribe to our Newsletter