การเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์แข็งแกร่งยิ่งขึั้นเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ด้วยดีเสมอมา


การเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์แข็งแกร่งยิ่งขึั้นเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ด้วยดีเสมอมา *ภาพข่าวการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ใน Weiqin สื่อออนไลน์ของจีน

Latest News

Subscribe to our Newsletter