คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ "นายชยานันท์ คลี่บำรุง" ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”


คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ "นายชยานันท์ คลี่บำรุง" ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family” ใน Weiqin สื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีน คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ที่ได้สนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาจีน รวมถึงทุนการศึกษาต่อในประเทศจีนจากด้วยดีเสมอมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter