บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์เข้ารับการฉีดวัคซีน #AstraZeneca ตามระบบของประกันสังคมที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดีเดย์พร้อมกันทั้งประเทศวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา


บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์เข้ารับการฉีดวัคซีน #AstraZeneca ตามระบบของประกันสังคมที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดีเดย์พร้อมกันทั้งประเทศวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter