วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ DPU ร่วมกับกลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 200 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ DPU ร่วมกับกลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 200 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33

Latest News

Subscribe to our Newsletter