รุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ ​เตรียมความพร้อม​กิจกรรมปฐมนิเทศ​ออนไลน์​ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน​ 2564 นี้


รุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ ​เตรียมความพร้อม​กิจกรรมปฐมนิเทศ​ออนไลน์​ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน​ 2564 นี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter