คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอิมภิการ์ แก้วแผ่ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเองมาร่วมกิจกรรม กิจกรรม Tell Me Who You Are:


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอิมภิการ์ แก้วแผ่ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเองมาร่วมกิจกรรม กิจกรรม Tell Me Who You Are:

Latest News

Subscribe to our Newsletter