คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภัชญา ภูถนนนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง กิจกรรม Tell Me Who You Are:


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภัชญา ภูถนนนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง กิจกรรม Tell Me Who You Are:

Latest News

Subscribe to our Newsletter