คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววีณัช อุดมโพคา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเองมาร่วมกิจกรรม กิจกรรม Tell Me Who You Are:


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววีณัช อุดมโพคา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเองมาร่วมกิจกรรม กิจกรรม Tell Me Who You Are:

Latest News

Subscribe to our Newsletter