คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรวิวรรณ แก้วได้ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเองมาร่วมกิจกรรม กิจกรรม Tell Me Who You Are:


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรวิวรรณ แก้วได้ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเองมาร่วมกิจกรรม กิจกรรม Tell Me Who You Are:

Latest News

Subscribe to our Newsletter